HALDUSREFORM RAPLAMAAL

VT HALDUSREFORM RAPLAMAAL

KOHALIK JA REGIONAALNE ARENDUSVÕIMEKUS UURINGUTE, ANALÜÜSIDE JA ARENDUSPROJEKTIDE TOETAMINE

EASi projekti nimetus:
Rapla maakonna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine

Rapla maakonna kümme omavalitsust on alustanud 2016.a ühinemisläbirääkimisi, et leida elanike
huvidest ja piirkonna konkurentsivõime parandamisest lähtuvalt parimaid ühinemislahendusi.
Raplamaa omavalitsuste juhid soovivad koos ekspertide ja ühinemiskoordinaatoriga koostada tugeva
ühendomavalitsuse juhtimise ja teenuseosutamise mudeli ning jõuda kõiki osapooli rahuldava
ühinemislepinguni.Peame oluliseks, et vabatahtliku ühinemise tulemusena tekivad tugevad omavalitsused.

Raplamaa omavalitsuste vabatahtliku ühinemisprotsessi koordineerimise eesmärk on leida kõige
mõistlikumad, elanike huvidest ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamise võimalustest lähtuvad
lahendused. Plaanime projekti raames leida parimad võimalused, kuidas teavitada otsustajaid ja
elanikke eelseisvatest muudatustest halduskorralduses. Peame oluliseks, et peale omavalitsuste
ühinemist paraneks omavalitsuste strateegiline juhtimisvõimekus ja oskus kavandada pikemaajalisi
arenguid. Soovime vaadata üle 2013.a valminud arendusprogrammi “Raplamaa omavalitsuste
jätkusuutlikkuse suurendamine nende võimekuse konsolideerimise kaudu” käigus tehtud analüüsid,
küsitlustulemused ja valdkondlike koostööpiirkondade tööle rakendamise võimalused. Projekti
loodetava tulemusena ühinevad kuus kuni seitse praegust omavalitsust ühiseks üle 18 000 elanikuga
Rapla vallaks. Ühinemisläbirääkimiste “kaasnevaks tulemiks” soovime leida lahendused piireüleste
ühisülesannete korraldamiseks. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on 40 861,63 eurot.