Maakondlikku ühistransporti hakkab korraldama maanteeamet

Sel ja tuleval aastal seisab ees maakondliku ühistranspordi ümberkorraldamine. Mis täpselt olema hakkab, oli päevakorral Raplamaa Omavalitsuse Liidu vallavanemate kogu veebruarikuu koosolekul.

Kuigi maavalitsused likvideeritakse alates 2017.a 1. jaanuarist, võtab maanteeamet maavalitsuse lepingud üle juba 1. oktoobrist.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ütles vallavanemate ees kõneldes, et maanteeamet sõlmib halduslepingud bussiliinide opereerimiseks ning need lepingud, mis on praegu ühistranspordikeskustes, jäävad sinna. Liinide korraldamine hakkab Williamsoni sõnul käima omavalitsustega koostöös. Ta kinnitas, et maakondlikku liinivedu korraldatakse samas mahus, nagu seda tehakse täna.
Lisaks plaanitakse optimeerida liinivõrku seal, kus seda on võimalik teha. Näiteks on mõttes võtta kasutusele rohkem nõudeliine. „On piirkondi, kuhu buss ei jõua, aga oleks võib-olla potentsiaalne reisija olemas,” põhjendas Williamson. Sellele inimesele antakse nõudeliiniga võimalus ühistransporti kasutada, teavitades maanteeametit ühe päeva ette, kuhu ta soovib sõita.
Maanteeameti ühistranspordikeskuse juhtiveksperdi Mika Männiku sõnul on täna avalikult kättesaadavates sõiduplaanides märgitud liinidel peatused, kuhu sõidab buss üksnes siis, kui on ette teatatud. Hetkel tegeletakse juhtiveksperdi sõnul maanteeametis ka sellega, et tulevikus oleks nutitelefonide ja GPS-i abil võimalik jälgida bussi teekonda.
Williamson rääkis pikemalt maakonna piire ületavatest regionaalsetest keskustest. „Me peaksime hakkama vaatama reisija vaatevinklist,” ütles ta. Täna on Eestis neli ühistranspordikeskust: Harju, Pärnu, Järva ja Jõgeva. Williamsoni sõnul on ka Viljandi avaldanud soovi hakata ühistranspordikeskust looma. Maanteeamet siiski ei soovi, et keskusi oleks üle 4-5, sest mida vähem on killustatust, seda ühtlasemalt saab teenust osutada. „Raplas on väga suur liikumine Tallinna suunas,” ütles Williamson. Seetõttu peab ta logistika ja reisijate seisukohast mõistlikuks liituda Põhja regiooniga ehk tänase Harjumaaga.
Maanteeamet hakkab juhtima protsessi ja teostama järelevalvet, aga sisend tuleb Williamsoni sõnul kohalikult omavalitsuselt.

Stina Andok, Raplamaa Sõnumid

Terve artikkel