Muudatustest hariduskorralduses

Uuest õppeaastast jõustuvad õigusaktides mitmed muudatused, mis on seotud maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Riigi Teatajast on kättesaadavad seaduste uued redaktsioonid, mis jõustuvad alates 01.09.2017.

Ringkiri muudatustest halduskorralduses