Uudised

HtM leping ehk hariduse projektide rahastamine

02.11.2017

ROLi juhatus otsustas 02.11.17 koosolekul, et Haridus- ja Teadusministeeriumi leping ROLile eraldatud vahendite otsustamiseks hakkab toimuma ROLi hindamiskomisjoni kaudu. Lepingu eesmärkideks on toetada Rapla maakonnas tegutsevate koolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist ja nendest osalust. HtM lepinguga eraldatud vahendite kasutamist on siiani korraldanud Arengufondi hariduse osafond.

Esimene projektide esitamise tähtaeg on 15.jaanuar 2018. Blanketid asuvad esialgu siin.

Loe edasi