Omavalitsused saavad toetust ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade: Riigihalduse ministri käskkirjaga kinnitati nimekiri, mille alusel eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid omavalitsustele ühiselt täidetavate ülesannete teostamiseks. Kokku toetatakse omavalitsuste maakondlikke arendustegevusi enam kui 2 miljoni euroga. Tegu on ühistegevustega, mida iga piirkonna omavalitsused teevad edaspidi koostöös, jätkates nii seni maavalitsuste poolt täidetud tegevuste elluviimist.

„Toetus eraldatakse kohalike omavalitsusüksuste volikogude poolt määratud maakondlikule koostööorganile, et nad saaksid ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist ning ühiselt täidetavate rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesannete täitmiseks,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Maakonna arengu kavandamisel ja suunamisel toetatakse maakonna arengustrateegia koostamist, maakondlikku võrgustikutööd ja väliskoostööd ning maakonna turundamist. Rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas toetatakse näiteks maakonna turvalisuse nõukogude tööd, maakonna rahvastiku tervise analüüside ja strateegiate koostamist ning võrgustikutööd. Kultuurivaldkonnas toetatakse näiteks maakonna kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist ning üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamist.

Vajalikud otsused maakondlike koostööorganite kohta on tehtud 13 maakonnas ning kahes maakonnas, Pärnus ja Ida-Virumaal on nimetamine tegemisel. Rahaliste vahendite eraldamiseks sõlmitakse leping maakondlike omavalitsusliitude, maakondlike arenduskeskuste ning omavalitsustega.

Eraldatatud toetussummad maakondade kaupa (eurot): Harju 256 981, Hiiu 90 764, Jõgeva 107 768, Järva 109 041, Lääne 100 098, Lääne-Viru 135 350, Põlva 109 142, Rapla 111 281, Saare 112 707, Tartu 216 857, Valga 112 603, Viljandi 123 690, Võru 119 066, Ida-Viru 208 854 (koostööorgan kokku leppimisel, toetus eraldatakse hiljem), Pärnu 158 948 (koostööorgan kokku leppimisel, toetus eraldatakse hiljem), KOKKU 2 073 150 eurot.

Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1,10056 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee