Maakonnas läks esimesse klassi 401 õpilast

Rapla maakonna üldhariduskoolides alustas sel aastal kooliteed 4066 õpilast, neist 401 esimeses klassis.

Andmed kogus koolidest kokku Raplamaa Omavalitsuste Liidu haridus- ja kultuurispetsialist Imbi Kalberg. Esialgu on need mitteametlikud, sest esimeste koolinädalate jooksul toimub veel mõningane õpilaste liikumine koolide vahel. Eesti Hariduse Infosüsteemi peavad andmed õpilaste kohta laekuma 10. novembriks.

Nagu tabelist näha, on maakonna suurim kool jätkuvalt Kohila gümnaasium, kus on ka kõige suurema õpilaste arvuga põhikooliosa ning kuhu asus õppima kõige rohkem esimese klassi õpilasi. Vaid gümnaasiumiastmes jääb õpilaste arv alla nii riigikoolile ehk Rapla gümnaasiumile kui ka Rapla täiskasvanute gümnaasiumile.

Rapla gümnaasiumis, mis on puhas gümnaasium (10.-12. klassid), jätkavad õpinguid kahe nüüdseks põhikooliks reorganiseeritud Rapla gümnaasiumi õpilased. Lisaks on seal asunud gümnaasiumiharidust omandama 11 täiskasvanud õppurit. Suurem osa täiskasvanuna kooli naasnutest eelistab õpinguid jätkata siiski Rapla täiskasvanute gümnaasiumis. Lisaks õpib seal põhikooliastmes (7.-9. kl) 17 inimest. RTG-s õpib ka 36 inimest väljastpoolt meie maakonda.

Raplamaa Sõnumid / Inge Põlma