Raplamaad külastasid 32 riigi suursaadikud

Reedel, 5. oktoobril 2018 külastasid Raplamaad 32 riigi suursaadikud Ameerika Ühendriikidest Hiinani. Diplomaatilise korpuse teabepäeva korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Raplamaa Omavalitsuste Liit, mille käigus keskenduti haridusinnovatsioonile üldhariduskoolides ja kutseharidusele, külastades Rapla Gümnaasiumit ja Kehtna Kutsehariduskeskust.

Päev algas Rapla Gümnaasiumis, kus tutvustati diplomaatidele Eesti haridussüsteemi, PISA uuringute tagamaid, haridusinnovatsiooni ja uuenduslikke tehnoloogiaprojekte. Ülevaate Raplamaa koolivõrgust, ettevõtlusest ja puhkamisvõimalustest andis Reelika Vaabel Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest. Pärast ettekandeid tutvustati kõrgetele külalistele uut värskelt valminud koolihoonet.

Pärastlõunal jätkus teabepäev Kehtna Kutsehariduskeskuses, kus ühines visiidiga ka minister Mailis Reps. Asekantsler Ivar Sikk andis diplomaatidele ülevaate Eesti kutseharidusest ja Kehtna Kutsehariduskeskuse direktor Eero Kalberg rääkis kooli väljakutsetest ning saavutustest.

Suursaadikute visiit lõppes piduliku lõunasöögiga Kehtna Kutsehariduskeskuse õpperestoranis.

Päeva kokkuvõttena tunnustasid suursaadikud Eestis tehtavat tööd ja tõid välja, et Eesti on küll väike riik, aga saavutused on märkimisväärseid nii haridusasutuste kaasajastamisel, kui ka sisulises töös näiteks digitehnoloogia rakendamisel koolides ja ka mujal, et suurtel riikidel on mida meilt õppida.