Kogukondliku turvalisuse projektivooru tulemused 2018

Juba viiendat aastat on võimalus osaleda turvalisust edendavate projektide konkursil. Sel aastal oli toetusvooru mahuks 11 500 eurot, millest rahastati projekte 11 176 € ulatuses. Konkursile laekus 7 projekti ja toetust jagus neljale projektile.
Sel aastal saavad rahastuse vabatahtlikud päästjad kohaliku päästevõimekuse suurendamiseks: MTÜ Lokuta Vabatahtlik Tuletõrjeselts soetab portatiivse tuletõrjebasseini, mis on oluline nii tulekahjude likvideerimisel kui ennetustöös. MTÜ Laukna Pritsumeeste Selts täiustab põhiauto varustust – soetatakse ujuvpump. MTÜ Raplamaa Tuletõrjekapital panustab vabatahtliku päästja eririietusse. MTÜ Kaiu Vabatahtlik Tuletõrje Selts soetab ülerõhu ventilaatori, mis on võimeline puhuma suures koguses õhku mürgiseid gaase täis rajatisse.

1. MTÜ Lokuta Vabatahtlik Tuletõrjeselts – 3500
2. MTÜ Laukna Pritsumeeste Selts Laukna – 1260 €
3. MTÜ Raplamaa Tuletõrjekapital – 3500
4. MTÜ Kaiu Vabatahtlik Tuletõrje Selts – 2916 €