Raplamaa arengukonverents

15. novembril 2018 toimus Rapla riigimajas Raplamaa arengukonverents. Ühtlasi oli tegemist maakonna arengustrateegia avaliku aruteluga. 

Kutsutud olid asjassepuutuvad ministeeriumid ja riigiametid, naabermaakonnad, Raplamaa vallavolikogude liikmed, vallavalitsused, Raplamaa arengustrateegia koostamises osalenud ning tervise ja turvalisuse maakondliku võrgustiku inimesed. Teave konverentsi kohta oli ka meediakanalites. Konverentsil osales kokku 81 inimest.

Päeva modereeris Märt Treier. Inspireerivate ettekannetega esinesid Ott Pärna ja Dago Antov. Maakonna tervisest ja turvalisusest rääkis Ülle Laasner ja maakonna arengustrateegiat esitles Tavo Kikas. Päeva lõpetas tulevikudebatt, milles osalesid üleriigilised ja kohalikud arvamusliidrid Heiki Hepner, Piret Minn, Laine Randjärv, Artur Talvik ja Dago Antov.

Konverentsi materjalid on kättesaadavad ROL kodulehel.