Järelhüüe Piret Minnile

Edastame Rapla Vallavolikogu ja Rapla Vallavalitsuse järelhüüde Rapla vallavanemale ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu ja juhatuse liikmele Piret Minnile.

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.
Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk, milles asume praegu.
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju.

/Artur Alliksaar/

Teatame sügava kurbusega Rapla vallavanema PIRET MINNi lahkumisest. Selle maailma kardetum ja vähim soovitud haigus viis väärika, hingelt tugeva ja samas nii hapra naise manalateele.

Veel reedel ajas ta järjekindlalt meie valla asju pealinnas. Seejärel külastas oma arsti ja pühapäeval tegi otsuse, võtan aja maha. Täna (24.01.2019) lahkus Piret Minn meie seast jäädavalt.

Piret sündis Raplas 4. aprillil 1961. aastal. Ta pidas ennast läbinisti Rapla inimeseks, rõhutas seda igal võimalusel ja oli uhke selle üle, et sai vedada oma kodupaiga elu. Siin Raplas oli tema sünni- ja lapsepõlvekodu, siin käis ta koolis, alustas tööteed ja rajas koos abikaasaga oma kodu.

Ta oli oma ema-isa armastatud tütar väga hea meelega. Ikka rääkis ta kaaslastele vahel vahvaid juhtumisi oma lapsepõlvekodust ja koolist. Ta armastas väga oma vanemaid ja pereliikmeid. See kumas igast vihjest ja lausest. Armastav abikaasa oma mehele ja turvalisust jagav ema oma tütrele. Piret oli inimesena meile kõigile eeskujuks. Sügav ja siiras kaastunne lähedastele.

Koolitee keskhariduse tunnistuseni läbis Piret Rapla Keskkoolis. Ta oli õpetajast ema Helene Leidsaare tubli ja hakkaja tütar.

Oma edasise elu otsustas Piret siduda keemiaga. Nii ulatati talle 1984. aastal tollases Tallinna Polütehnilises Instituudis keemia tööstuse protsesside ja keemiaküberneetika eriala läbimise lõpudiplom. Tööteed alustas ta kõrgkooli lõpetamise järel laborijuhatajana Sadolini värvivabrikus Raplas. Sellest töösuhtest astus ta välja 2015. aastal Sadolini peadirektorina, vastutades ka Baltikumi ja Ukraina turundus- ja müügitegevuse eest. Järjekindel, arukas, usaldav … Piretil oli palju eduka ja tugeva juhi omadusi, mida oma töös oskuslikult kasutas.

2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisega liitus Rapla vallaga kolm väikevalda. Uus liitunud omavalitsus vajas energilist ja oskuslikku juhti. Piret Minn lubas teenida Rapla rahvast. 15.12.2017 Rapla Teatajas on tsitaat: „ Ma usun, et toon avaliku sektori juhtimisse puhanud pilgu. Nii volikogu esimees kui mina oleme mõlemad n-ö rahva seast välja kasvanud, valijate poolt ametisse kutsutud. Ma usun, et saan oma oskusi avaliku sektori juhtimisel rakendada, et saan siinset rahvast teenida läbi oma töö ja inimeseks olemise kogemuse. Ma olen oma elu suurimad töised väljakutsed võtnud alati ajal, kui on olnud suured muutused või kriisid. Mind on kasvatatud teadmises, et kui midagi alustad, peab selle lõpuni viima.”

Lõpp saabus vara ja ootamatult. Liiga vara ja liiga ootamatult. Väga palju oli veel plaanis ja tegevused pooleli. Me kõik austasime ja toetasime oma vaprat ja eeskujuks olevat vallavanemat. Piret omakorda austas ja teenis iga vallakodanikku.

Täna oleme olukorras, kuhu sõnad ei mahu… Aitäh Sulle PIRET! Aitäh, et olid meie säde ja suunaja. Head teed Sul ses viimses unes. Rapla rahvas jääb Sind alati meenutama ja Sinust puudust tundma.

Rapla Vallavolikogu ja Rapla Vallavalitsus