Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab tunnustamisettepanekuid hiljemalt 21. jaanuariks

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda tunnustada Raplamaa kõrgeimate autasudega.

Rapla maakonna tippauhind RAPLA REDEL koos rahalise preemiaga ja Rapla maakonna kuldne vapimärk antakse inimesele, kellel on pikaajalisi silmapaistvaid teeneid maakonna arendamisel ja/või esindamisel kultuuri, spordi, hariduse, ettevõtluse või muus valdkonnas.

Kolm Rapla maakonna hõbedast vapimärki antakse inimestele,  kes silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Rapla maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale või isikutele, kes on silma paistnud mingi konkreetse, maakonna jaoks olulise saavutusega lühemal perioodil.

Tunnustused annab  Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees üle 15. veebruaril 2019. a. Rapla kultuurikeskuses toimuval „Raplamaa tänab“ tänugalal.

Tippauhinna Rapla Redel ja teenetemärkide statuutidega saab tutvuda  Raplamaa Omavalitsuste Liidu  veebilehel https://rol.raplamaa.ee/tunnustamine/rapla-redel/

Ettepanekuid tunnustatavate isikute kohta (nimi, aadress, teenete kirjeldus) saab esitada hiljemalt 21. jaanuariks 2019 Raplamaa Omavalitsuste Liidule aadressil Tallinna mnt 14-301, 79513 Rapla või e-postiga rol@raplamaa.ee

Info Silvi Ojamuru  5047988