Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustasid

15. veebruaril 2019 tunnustasid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp Rapla Kultuurikeskuses 2018. aastal eriliselt silma paistnud raplamaalasi. Tunnustatute seas on nii kultuuri- ja spordielu eestvedajaid, loomeinimesi, ettevõtjaid kui ka omavalitsustegelasi. Tänugalal anti üle nii Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel kui ka Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Raplamaa Omavalitsuste Liit andis välja Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel koos maakonna kuldse vapimärgi ja rahalise preemiaga ning tunnustas lisaks kolme inimest maakonna hõbedase vapimärgiga. Kultuurkapital andis välja 8 aastapreemiat, 5 kultuuripreemiat ja elutööpreemia. Ühiselt ROL-iga anti üle Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Rapla Redel ja maakonna kuldne vapimärk

TANEL-TAAVI BULITKO – kõikide veisetõugude aretustööd koordineeriva ja rahvusvahelise haardega Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juht, üks parimaid oma eriala spetsialiste Eestis, kohaliku kultuurielu tugev toetaja.

Maakonna hõbedane vapimärk

JAAK KARP – Rapla Korvpallikooli tegevjuht, olles 18 aastaga üles ehitanud terve korvpallipüramiidi – alates lastest ja noortest, lõpetades esindusnaiskonnaga Payless Rapla ja maakonna esindusmeeskonnaga AVIS UTILITAS Rapla.
VILLU KARU – Kakskümmend viis aastat juhtinud Märjamaa alevit, ühinemiste järgselt Märjamaa valda volikogu esimehena ja vallavanemana.
LAINE ROKK – Rapla maakonna kauaaegne koolispordi eestvedaja ning spordivõistluste organiseerija ja läbiviija.

Kultuurkapitali elutööpreemia

JÜRI KUSMIN – elutööpreemia pikaajalise ja südamega tehtud töö eest kultuuriloolasele, looduskaitsjale, Sillaotsa Talumuuseumi hingele ja hoidjale.

Kultuuripärl

RIHO POHLA – Kultuuripärli tunnustus tulihingelisele rahvatantsujuhile.

Kultuuripreemiad 2018

ARMAR PAIDLA – Kultuuripreemia pikaajalise ja südamega tehtud töö eest ajalehe „Rapla Teataja“ toimetajale ning arvukate kodukandi raamatute väljaandjale.
KRISTEL AER – Kultuuripreemia kontserdisarja Juuru Orelisuvi kauaaegsele korraldajale.
TEKLA TAPPO – Kultuuripreemia professionaalsele viiuliõppe vedajale, propageerijale ja traditsioonide hoidjale.
RAUL KIVILO JA JÄRVAKANDI VIBUKLUBI ILVES MTÜ – Kultuuripreemia tublidele vibusportlastele ja klubi presidendile ning eestvedajale.
TÕNU SOOSÕRV JA RAPLA MAAKONNA NOORTE PUHKPILLIORKESTER – Kultuuripreemia puhkpillimuusika hoidjatele.

Aastapreemiad 2018

EVE HAGGI – Aastapreemia rakendisportlasele ja “Tori hobusega Raplamaal” korraldajale.
TAAVI NIINEMETS JA ESKO ALLIKA – Aastapreemia veoautoralliga tegelevale EMV10 klassis Eesti meistritest ekipaažile.
ANNE AASPÕLLU – Aastapreemia Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli kunstiõpetajale, tegev- ja kujunduskunstnikule, hea silmaga fotograafile.
SANDRA PLAMUS – Aastapreemia suurepäraste tulemuste eest noorele sumomaadlejale.
TAUNO SAU – Aastapreemia Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki naiskonna treenerile.
KRISTI HINSBERG – Aastapreemia professionaalsele ja loomingulisele kontsertmeistrile.
LIIVI ERM – Aastapreemia professionaalsele lasketreenerile, kohtunikule, hinnatud abilisele koolinoorte ja täiskasvanute võistluste läbiviijale.
MARKO KREUZ – Aastapreemia Raplamaa vabatahtlikule spordielu edendajale.

Õnnitleme laureaate!

(Fotode autor: Taimo Tammik (Tammiku Fotoäri))