Tervise ja tööminister Riina Sikkut tunnustas maakondade tervisedendajaid

Minister tunnustas 25. veebruaril Kadrioru kunstimuuseumis 2018. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Maakonnad said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Raplamaa tervisenõukogu  esitas tunnustuseks Rapla  politseijuhi Janno Ruusi, kes tõi Raplamaale 2015. aastast kogukondi aktiveeriva kaasamismudeli “Turvaline kodukant”. Ümarlaudasid kogukonna probleemide kaardistamiseks ja lahenduste leidmiseks on läbi viidud tänaseks üle 30, nii külades kui ka vallavalitsuste tasandil.

Sotsiaalministeerium tunnustab tervisedendajaid alates 2012. aastast.

Fotod: Annika Haas