Raplamaa delegatsioon külastas sõpru Leedus

26. märtsist kuni 29. märtsini külastas Raplamaa ametlik delegatsioon Raseiniai rajooni Leedus, kellega seovad meie maakonda pikaajalised sõprussidemed. Delegatsioon viibis Leedus Raseiniai meeri kutsel ja selle koosseisu kuulusid Kohila vallavanem ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Heiki Hepner, Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal, Märjamaa vallavanem Merlin Suurna, ROL arendusjuht Tavo Kikas ja kultuuri ja hariduse spetsialist Imbi Kalberg. Lisaks oli kaasas maakonnalehe Raplamaa Sõnumid ajakirjanik Siim Jõgis.

Raplamaa ja Raseiniai rajooni tihedamad suhted said alguse 1990-ndatel aastatel. Sõprusleping allkirjastati 1991. Meie maakonna poolseks partneriks oli kuni 2017. aasta lõpuni Rapla Maavalitsus. Aastatel 2017-2018 olid suhted Raseiniaiga tagasihoidlikud, kuid aktiviseerusid taas nüüd, kui Raplamaa Omavalitsuste Liit need üle võttis. Leedu poole pealt on kõik need aastad suhet vedanud Raimundas Petroševičius, kes ka seekord meie eest isiklikult hoolitses.

27. märts oli kavandatud ametlikeks kohtumisteks ja ülevaate saamiseks Raseiniai rajoonis toimuvast. Kohtuti Raseiniai rajooni lahkuva juhi Algirdas Griciuse ja teiste juhtidega. Seejärel külastati Šiluva osavalda, kus leidis aset kohtumine sealse juhiga, külastati gümnaasiumi, kirikut, palverändurite keskust ja Neitsi Maarja kabelit. Õhtupoolikul tutvuti ka Raseiniai raamatukogu tööga.

28. märtsil külastas delegatsioon Klaipeda sadamalinna ja Palanga kuurortlinna.

Kohtumiste käigus jõuti kokkuleppele, et Raplamaa ja Raseiniai rajooni vaheline sõprussuhe on tugev ja omavaheline läbikäimine peab tulevikus muutuma veelgi tihedamaks. Leedu pool kutsus oma sügispidustusteks septembrikuus külla ühe Raplamaa tantsukollektiivi. Juttu oli ka ametlike delegatsioonide vahetamisest, koolidirektorite visiidist Raplamaale, spordi- ja kultuurialastest suhetest.

Visiidi kohta ilmus pikk artikkel ka maakonnalehes Raplamaa Sõnumid.