Alates 15. maist saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Alates 15. maist 2019 saab taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.
Rahandusministeeriumi sõnul soovib riik toetuse andmisega kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega. Riigihalduse ministri määrus toetusmeetme kohta hakkas kehtima alates 12. maist 2019.

Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest. 2019. aasta taotlusvooru eelarve maht Eestis kokku on 6,15 miljonit eurot. Riigihalduse ministri 15. mai 2019 käskkirjaga on sellest Rapla maakonnale 2019. aastaks eraldatud 325 224 eurot.

Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik meie maakonnas tehakse Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 alusel. Toetust ei saa taotleda kõigile tegevuskavasse kantud projektidele. Maakondlikku nimekirja saab kanda vaid projektid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020″ eesmärkidesse;
  • panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
  • sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
  • on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) koordineerimisel käibki praegu aktiivne töö sobivate projektide valikul. Aruteludes osalevad kõik Raplamaa kohalikud omavalitsused ja maakondlikud partnerid nagu Raplamaa Partnerluskogu MTÜ ja RAEK SA. Kokkuleppele jõudmisel esitab ROL ühiselt väljavalitud projektide nimekirja (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti)  koos põhjendustega Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Selle aasta taotlusvoorus saab maakondlikke ettepanekud esitada kas perioodil 15. mai – 1. juuli või 15. august – 30. september. Otsuse nimekirja kohta langetab RTK, riikliku hindamiskomisjoni ettepaneku põhjal.

Kinnitatud nimekirja alusel saab seejärel hakata esitama konkreetseid projektitaotlusi. Konkreetseks taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja (kohalik omavalitsus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool). Minimaalne toetuse suurus on 30 000 eurot (investeeringuprojektide puhul 50 000 eurot). Maksimaalne toetuse määr on 75%.

Lisainfot toetusprogrammi kohta saab nii Rahandusministeeriumi kui Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehtedelt.