ROL-i pöördumine ministrite ja Eesti Post AS nõukogu poole pälvis ajakirjanduses suure tähelepanu

Selle aasta talve- ja kevadperioodil on Raplamaa elanikud olnud probleemi ees, et Eesti Post AS (Omniva) ei ole suutnud täita talle seaduse ega lepingutega pandud kohustusi postiteenuse osutamisel ega perioodiliste väljaannete kojukandel. Kui seadus nõuab nt ajakirjandusväljaannete laialikandmist kuuel päeval nädalas, siis Raplamaal on see toimunud vaid viiel päeval nädalas ja – mõnedes piirkondades – ainult 2-3 korda nädalas.

Sellise ebanormaalse olukorra lahendamiseks kohtusid Raplamaa kohalikud omavalitsused 21. märtsil Eesti Post AS esindajatega. Selle järel on asjad küll mõnevõrra paranenud, aga kaugeltki mitte piisaval määral.

Sooviga leida lahendusi saatis Raplamaa Omavalitsuste Liit 20. mail kirja väliskaubandus- ja IT-ministrile, rahandusministrile, riigihalduse ministrile, majandus- ja taristuministrile ja Eesti Post AS nõukogule. Kirjas tõime välja postiteenuse ja perioodika kojukande probleemid Raplamaal. Esitasime ka Raplamaa valdade ühised ettepanekud ministritele ja nõukogule olukorra parandamiseks Eesti Post AS-s ning riigieelarvestrateegia koostamiseks.

Raplamaa kohalike omavalitsuste arvates on tingimustes, kus postiteenust ei suudeta piisaval tasemel rahastada, et tagada selle jätkusuutlikus ja seadusega pandud kohustustuste täitmine, kasumi väljavõtmine ettevõttest dividendina regionaalpoliitiliselt täiesti vastuvõetamatu.

Meie pöördumine sai laia tähelepanu osaliseks pressis – kajastused ilmusid nt ERR portaalis, KUKU Raadios, ajalehe Raplamaa Sõnumid veebiväljaandes ja ka paberlehes.

Loodame, et meiepoolsest probleemidele tähelepanu juhtimisest on abi ning ametiasutused ja Eesti Post AS teevad oma tegevuses vajalikud parandused.