E-arvete saatmine alates 1. juulist

Palume võimaluse korral saata Raplamaa Omavalituste Liidule e-arved alates 01.07.19

E-kirjaga edastatava PDF formaadis arve palume saata aadressil arved@raplamaa.ee