Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor avatud

Alates tänasest, 30.augustist 2019 on ametlikult avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2019 sügisvoor. Pikemalt on sellest kirjutatud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud uudises.

Taotlusi tuleb esitada e-posti teel RAEK SA aadressil kop@raek.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlusvormid ja muud vajalikud materjalid on kättesaadavad nii ROL kodulehel kui ka RAEK SA kodulehel.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmist toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Tuletame uuesti ka meelde, et KOP 2019 sügisvooru taotlustele esitatavaid tingimusi tutvustatakse huvilistele 5. septembril 2019 kell 14-17 Rapla riigimajas toimuval MTÜ-de infopäeval. Registreeruda saab SIIN.