Tasuta bussisõit puuetega inimestele ja vähenenud töövõimega isikutele

Alates 15. novembrist jõustub Maanteeameti peadirektori 07.11.2019 käskkiri nr 1-2/19/784, millega antakse Raplamaa avalikel maakonnabussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel tasuta sõidu õigus kõigile keskmise ja raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava puudega isiku saatjale.

Esialgu kehtib tasuta sõidu õigus küll vaid 31. detsembrini, kuid juhul, kui riigieelarves kavandatakse raha selle jaoks ka järgmistel aastatel, siis pikendatakse tasuta sõidu õigust.