Uus maakonna tegevuskava 2020-2023

Eilsega tõmmati joon alla Raplamaa arengustrateegia tegevuskava uuendamise protsessile. Järgmisi samme seatakse maakonnas juba uue kava alusel.

Eelmisel sügisel tegid maakonna kohalikud omavalitsused, RAEK, Raplamaa Partnerluskogu ja ROL ühiselt kokkuvõtteid 2019-2022 tegevuskava elluviimise kohta ning püstitasid eesmärgid aastateks 2020-2023. Nenditi, et tegevuskavale toetumine on aidanud käivitada mitmeid algatusi ja projekte maakonnas – näiteks hariduse koostöövõrgustik, kultuurikoostöö, mitmed spordiobjektid (Rapla jalgpallistaadion, Kehtna ja Kohila staadionid, Märjamaa ujula, Rapla Vesiroosi tervisepark, Kohila Ülejõe vabaaja- ja tervisespordikeskus), ühistransport, maakonna maine ja turundus ja nii edasi.

Peale mitmeid arutelusid võttis ROL-i Täiskogu uue maakonna tegevuskava vastu 22. novembril. Arutelu jätkus Raplamaa kõigis kohalikes volikogudes – 16. jaanuaril Märjamaal, 22. jaanuaril Kehtnas, 28. jaanuaril Kohilas ja 30. jaanuaril Raplas. Tänaseks on seega kõik vallad 2020-2023 tegevuskava heaks kiitnud ning see saab aluseks, mille põhjal kokku leppida järgmised ühistegevused ja -projektid. Tegevuskava 2020-2023 on leitav ROL-i kodulehel.

Samuti on kodulehel leitav 15. jaanuarist 2019 alates kehtiv Raplamaa arengustrateegia 2035+.