Pöördumine Raplamaa inimeste poole

Heiki Hepner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Indrek Kullam, Rapla maakonna kriisikomisjoni esimees, Kehtna vallavanem

Eesti, nii nagu paljud maailma riigid, on välja kuulutanud eriolukorra, et võidelda koroonaviiruse Covid-19-ga. Vabariigi valitsus on välja kuulutanud eriolukorra ja kõik elanikud peavad täitma peaministri kui eriolukorra juhi poolt kehtestatud korraldusi.
Pärast eriolukorra väljakuulutamist on kogunenud maakonna ja valdade kriisikomisjonid, et koordineerida eriolukorraga seotud küsimuste lahendamist Rapla maakonnas ja valdades. Rapla maakonna kriisikomisjoni esimees on Kehtna vallavanem Indrek Kullam, konkreetsetes valdades vallavanem.

Selles, et Eesti kriisiga toime tuleb, pole mingit kahtlust. Aga meie eesmärk on, et meie kahjud sellest erakordsest olukorrast väljatulekul oleksid võimalikult väikesed nii meie inimeste tervisele kui ka majandusele. Esmajärjekorras peame hoolitsema oma inimeste elu ja tervise eest. See on absoluutne prioriteet. Maailma kogemus on näidanud, et viirus on märksa laiemalt levinud kui ametlikult fikseeritud haigusjuhud. Raplamaa asub ühe suurema nakkuskolde, Harjumaa, naabruses ja meie kontaktid Tallinna ja Harjumaa valdadega on tihedad. Seepärast peame võtma erakordselt tõsiselt nõuet kontaktide minimeerimiseks teiste inimestega. Kõik, kellel on haigusnähud või kes on saabunud välisriikidest, peavad püsima karantiinis ning vältima igasuguseid kontakte teiste inimestega.

Siiski ei saa elu karantiini pärast Raplamaal ega terves riigis seisma jääda. Suur tänu kõigile, kes on eesliinil – meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad, kaitseliitlased, kaubandustöötajad, lasteaednikud, transporditöötajad ja kõik teised inimesed, kes tagavad riigi jaoks elutähtsate või oluliste teenuste säilimise ja ei saa endale lubada kodukontoris töötamist.

Raplamaa vallavalitsused töötavad piiratud lahtiolekuga, mille kohta leiab info valla ametlikest infokanalitest. Raplamaa vallavalitsused on vastavalt kohalikke olusid arvestades välja töötanud lahendused, kuidas tagada lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl. Raplamaa Omavalitsuste Liit teeb tööd kodukontoris ja vajadusel saate pöörduda nende poole kas e-posti või telefoni teel. Lisaks vahendavad operatiivselt uudiseid Raplamaa Sõnumid ja TRE Raadio.

Praegu on kehtestatud inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks terve rida piiranguid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Kutsume teid kõiki üles äärmiselt tõsiselt ja vastutustundega täitma kõiki korraldusi ja olema üksteise vastu solidaarsed, abivalmid ja heatahtlikud. Ärgem unustagem riskirühma kuuluvatele kaasmaalastele helistamast, aga väldime erakorralise vajaduseta nende külastamist. Meie edu sõltub üksteise mõistmisest ja ühisest pingutusest. Olge hoitud ja terved!