Liikumisuuringu läbiviimine Raplamaa kooliõpilaste seas

Rapla maakonna rahvatervise valdkondlik prioriteet on aastatel 2019-2022 laste ülekaalulisus ja vähene liikumisaktiivsus. 2016. aastal läbi viidud Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) I klassi laste seas näitas, et Raplamaal on 32 % lastest ülekaalulised või rasvunud, järeluuring toimus eelmisel aastal ja neid tulemusi me veel ei tea, kuid tänu ekraanide võidukäigule on tubasem tegevus üle maailma järjest rohkem levinud ning seda enam peame tähelepanu pöörama kehalisele liikumisele.

Küsitluse eesmärk on kaardistada Rapla maakonna 2.-8. klasside õpilaste formaalsed liikumisharjumused (treeningud, ringid) ning õpilased, kes ei ole omale leidnud sobilikku treeningut. Vastavalt sellele saavad teha koolid ja omavalitsused järeldused ning leida sellised võimalused, et kõikidel lastel oleks põhikooli ajal treeningud, mis tagavad iganädalase liikumisvajaduse ja sportlikud oskused kogu eluks.

EOK president Urmas Sõõrumaa unistus on, et kõik Eesti lapsed tegeleksid formaalse sporditegevusega – regulaarselt ja juhendajate eestvedamisel. Raplamaa tervisenõukogu on sama meelt ja usume, et see on võimalik – 100 % Raplamaa lapsed liiguvad! Koondame oma väed ka ülekaalulisusega võitlemisel sama efektiivselt nagu seda praegu pandeemia olukorras tehakse. Rasvumine on samuti pandeemia, küll pikaaegne, aga elukvaliteeti ja tervist oluliselt rohkem hävitav.

Küsitlus toimub internetis, Google Forms keskkonnas ning see jõuab lasteni läbi e-kooli.

Ülle Laasner
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Turvalisuse ja rahvastervise spetsialist