Raplamaa Spordiakadeemia idee elluviimiseks hakatakse looma sobilikku mudelit

Raplamaa Omavalitsuste Liidu PRESSITEADE

Raplamaa Omavalitsuste Liit veab eest Euroopa Sotsiaalfondi ja kõigi maakonna omavalitsuste poolt rahastatavat projekti “Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine”.

Maakonna spordiakadeemia idee on õhus olnud juba paar aastat. See on läbi käinud mitmetest aruteludest ja kirja pandud kokkuleppena ka maakonna arengustrateegias. On mõistetud, et ühiselt asju ajades ja koos töötades saavutame rohkem ja suudame luua paremad võimalused sporditegemiseks maakonnas. Spordiakadeemia egiidi all on taotletud ja ka saadud juba vahendeid sporditaristu parendamiseks kõikides valdades, näiteks Kehtna ja Kohila staadionid, Märjamaa ujula, Rapla jalgpallistaadion.

Projekt algas aprillis ja kestab aasta. Projekti lõpuks valmib Raplamaale sobilik spordiakadeemia koostöömudel kasutades nii parimaid Eesti ja maailma näiteid kui Raplamaa inimeste vajadusi, võimalusi ja valmisolekuid koondavat tagasisidet. Mudeli väljatöötamist juhib Civitta Eesti AS ning protsessi kaasame kõik huvilised, kes soovivad maakonna noortespordi arendamisel kaasa rääkida. Civitta eestvedamisel toimuvad erinevad uuringud, personaalsed intervjuud ja mitmed huvirühmade ühised arutelud ideede genereerimiseks ja läbi arutamiseks. Novembris külastatakse 20 inimeselise grupiga ka Soome erinevaid spordiakadeemiaid.

Projektijuht Tavo Kikase sõnul peab Spordiakadeemia andma tulevikus noortele võimaluse teha maakonnas tipptasemel sporti ja samaaegselt hästi õppida. Seda saab saavutada vaid siis, kui kõik olulised osapooled teevad koostööd ja leiavad sobivad lahendused – olgu need siis spordikoolid ja -klubid, tavapärased koolid või kohalikud omavalitsused. Spordiklubid ja -koolid on need, kes vastutavad sportliku külje eest, kutse- ja üldhariduskoolid – hariduse eest ning omavalitsused lisavad siia oma toetuse ja neile kuuluvad spordiobjektid.

Tänaseks on juba loodud kümneliikmeline projekti juhtrühm, kuhu kuuluvad kõigi kolme peamise osapoole – omavalitsused, spordiklubid ja -koolid ning haridusasutused – esindajad.
Eriolukorrast johtuvalt toimub töö praegu analüüse teostades ja veebikoosolekuid pidades, kuid juunikuus loodame avaseminaril saada kõigi huvipooltega siiski juba ka silmast silma kokku

Info:
Ülle Laasner
Raplamaa Omavalitsuste Liidu tervisedenduse spetsialist, projektijuhi assistent
ylle.laasner@raplamaa.ee, 5284090