Valmis Rapla maakonna koolinoorte liikumisuuringu raport

Rapla maakonna rahvatervise valdkondlik prioriteetprobleem, mida lahendada, on 2019-2022 aastatel laste ülekaalulisus ja vähene liikumisaktiivsus. 2016. aastal läbi viidud Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) I klassi laste seas näitas, et Raplamaal on 32 % lastest ülekaalulised või rasvunud. Järeluuring toimus eelmisel aastal (1. ja 5. klasside laste seas) ja neid tulemusi me veel ei tea, kuid tänu ekraanide võidukäigule on tubasem tegevus üle maailma järjest aktiivsem ning seda enam peavad poliitikud ja lastega tegelevad inimesed tähelepanu pöörama kehalisele liikumisele. Uuring on Rapla maakonna tervisedendusliku programmi 2020 tegevus ja selle korraldas maakonna tervisenõukogu.
Küsitluse eesmärk oli kaardistada Rapla maakonna 2.-8. klasside õpilaste formaalsed liikumisharju-mused (treeningud, ringid) ning saada teada põhjused, miks osad õpilased ei ole omale leidnud sobilikku treeningut ning mida lapsed ka sooviksid oma kodukohas harrastada. Küsitluses ei uuritud vaba-ajal tegevusi – kuidas lapsed omal käel liikumisega tegelevad, vaid ikkagi formaalsetes treeningutes osalemist.

Laste liikumisuuring toimus Raplamaal 26.03.-30.04.2020. a. Google Forms keskkonnas. Uuringus osalesid maakonna 2.-8. klasside õpilased. 1. klasside lapsi ei kaasatud seetõttu, et lapsed alles harjuvad kooliga ja paljud pole veel treeningutele jõudnud ning 9. klassid on kooli lõpetamas.
Uuringus osales 1523 last (56 % 2.-8. klassi õpilastest maakonnas). Vastanutest 56 % olid tüdrukud ja 44 % poisid. Kõige kõrgem vastanute osalus oli Rapla vallas (68 %), Kohila vallas oli see 53 % ning Märjamaa ja Kehtna valla osalus oli 38%. Küsitlus oli anonüümne.
Formaalsetes treeningutes ja kooli spordiringides osaleb 74 % (1129) ning treeningutel ei osale 26 % lastest (394). Tundide arvu nädalas ja seega ka kehalist aktiivsust treeningute kaudu hinnata ei saanud, sest kuigi küsimustikus said lapsed vastata ka treeningtundide arvu kohta, osutus see kokkuvõttes lastele üle jõu käivaks ning tulemused olid vigased. Kokku sai võtta ainult erinevates treeningutes osalust.
Milliste spordialadega tegeletakse Raplamaal
Kõige enam harrastavad maakonna lapsed tantsimist – kokku tantsib vastanutest 378 last (rahvatants 155, võistlustants 24 ja muud tantsuliigid 199) so 25 % lastest. Korvpalli ja jalgpalliga tegelevad 13 % küsitletutest (vastavalt 199 ja 189 last), võrkpalliga tegeleb 9 % lastest. 8 % küsitletutest osalevad kooli spordiringis (119), 7 % tegelevad kergejõustiku ja jalgrattaspordiga.

Jätka lugemist juba raportist.

Raplamaa liikumisuuringu raport 2020