Omavalitsuste päev ja Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatus otsustas 9. augustil 2018 hakata Raplamaal iga-aastaselt tähistama Omavalitsuspäeva. Esmakordselt toimus see pidulik sündmus 1. oktoobril 2018 Märjamaa rahvamajas. Pidukõnede kõrval oli tähtsal kohal kohalike omavalitsuste parimate ametnike ja töötajate tunnustamine.

Raplamaa Omavalitsustöötaja 2018 tiitli said Kohila valla sekretär-asjaajaja Piia Liht, Rapla valla vallasekretäri abi Ants Soodla, Märjamaa valla vallasekretär Maigi Linna ja Kehtna valla endine finantsjuht Leida Uusallik. 2019. aastal said  Omavalitsustöötaja tiitli said Kohila valla finantsnõunik Piret Puun, Rapla valla sotsiaaltööspetsialist Maarika Leenurm, Märjamaa valla raamatupidaja Enna Ots ja Kehtna valla maakorraldusspetsialist Ene Sulg.

Oktoobri algul omistatakse tiitel Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 maakonna iga vallavalitsuse ühele ametnikule või töötajale, kes on andnud olulise panuse omavalitsuse edendamisse ja/või mõjutanud oluliselt kohalikku arengut. Tiitli saamiseks võib esitada ametniku või töötaja, kes on vastavas kohalikus omavalitsuses töötanud vähemalt ühe aasta.

Kandidaate saavad üles seada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud – omavalitsused, asutused ja organisatsioonid, ettevõtted, maakonna elanikud. Tunnustusele esitamiseks tuleb elektrooniliselt täita vastav taotlusvorm, mis peab sisaldama piisavat põhjendust, miks antud kandidaat tiitlit väärib. Juurde võib lisada ka muid, taotluse esitaja arvates olulisi materjale.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud taotlused ja lisamaterjalid saata hiljemalt 18. septembriks 2020 aadressile rol@raplamaa.ee

Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 aunimetuse laureaadid valib laekunud taotluste seast välja ROLi auhindamiskomisjon. Parimatele omistatakse tiitel Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020. Tiitli saajat autasustatakse Raplamaa hõbedase rinnamärgi, vastava tunnistuse ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu tänukirjaga.

Kutsume teid üles esitama väärilisi kandidaate Raplamaa Omavalitsustöötaja 2020 tiitlile ja ühtlasi palume teil avaldada vastav üleskutse ka oma valla kodulehel. 

TAOTLUSE VORM