Tervisedenduse veebikonverents 2020: Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks

Toimumise aeg: 15. september 2020
Sihtrühm: maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, sotsiaal- ja hoolekandetöötajad, tervishoiutöötajad, kõrg- ja ülikoolide töötajad ja tudengid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad, meedia esindajad.
Hind: tasuta
Keel: eesti keel
Korraldaja: Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Vaimse Tervise Koalitsioon (VATEK), Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.

Veebikonverents

Kava:

Päeva juhib Hannes Hermaküla, pausid täidab muusikaga Mick Pedaja ja vaimuvirgutusi viib läbi Kaidi Laur.

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikumuusika

AVASESSIOON

10.00 – 10.15 Konverentsi avamine

10.15 – 10.40 Eesti inimeste vaimne tervis läbi elukaare – mida uuringute põhjal teame?
   Merike Sisask, Tallinna Ülikooli, Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaaltervishoiu professor ja Eesti demograafia keskuse vanemteadur

10.40 – 11.00 Vaimse tervise roheline raamat
   Maris Jesse, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

11.00 – 11.30 Globaalne, riiklik ja kogukondlik vaimse tervise edendamine ja kaitse
   Dr Dan Chisholm, Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroo vaimse tervise programmijuht

11.30 – 11.45 Tervisesõbra auhinna üleandmine

11.45 – 12.15 Energiapaus

PARALLEELSESSIOONID

12.15 – 13.20 Esimene paralleelsessioonide plokk, kus saab valida osalemise ühel kolmest sessioonist:

Mida lapsevanem vajab, et säilitada tervet mõistust

  • Käsitleme töötoas Eesti lapsevanemate vajadusi ja toetamise võimalusi.
  • Anname ülevaate, kuidas vanemad hindavad oma hakkamasaamist lapsevanema rollis ja millist tuge nad sooviksid.
  • Tutvustame vanemlusprogrammi “Imelised Aastad” rakendamist ning ennetus- ja peretöö keskuste “Perepesa” tegevusmudelit, kui võimalusi arendada vanemlikke oskusi.
  • Arutleme valdkonna spetsialistidega ja püüame ühiselt leida vastuseid, mis on kohalike omavalitsuste roll ja võimalused lapsevanemate toetamisel ning vanemahariduse populariseerimisel. Mõtleme, milliste tegevustega peaksime jätkama ja mida oleks Eestisse juurde vaja, et lapsevanemad saaksid ajakohast infot, tuge ja oskaksid toetada lapse arengut ja edendada vaimset tervist.

„Tere, vanaema! Kuidas sul läheb?“

  • Iga inimene vajab aega vaid iseendale. Olla üksinda enda mõtete ja tunnetega, analüüsida enda tegemisi ning lihtsalt puhata. Aga mis saab siis, kui sinu lähedane tunneb pidevalt, et midagi on puudu ja üksindusest saab üksildus? Räägime üksildusest eakate hulgas ja selle seosest vaimse tervisega. Saame ülevaate, mida on Eestis probleemi lahendamiseks juba tehtud ning anname praktilisi nõuandeid üksinduse ennetamiseks ja eaka toetamiseks.

Vaimse tervise toetamisest koolis – praktikast tõenduseni

  • Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu tulemused (2018) näitavad, et õpilaste vaimse tervise näitajad aasta-aastalt halvenevad. Sessioonis tutvustame kahe vaimset tervist toetava sekkumise: VEPA Käitumisoskuste mängu ja Vaikuseminutite programmi mõju-uuringute tulemusi. Samuti arutleme, kuidas koolipere, sh juhtkond ja õpetajad koostöös saavad analüüsida ja otsustada, millest lähtuvalt peaks otsustama sekkumised ja metoodikad õpilaste vaimse tervise toetamiseks ning kuidas sekkumiste tulemuslikkust hinnata.

13.20 – 13.45 Energiapaus

13.45 – 14.50 Teine paralleelsessioonide plokk, kus saab valida osalemise ühel kolmest sessioonist:

Tõrjutute hääled kuuldavaks: vaimse tervise kogemuseksperdid huvikaitses

  • Vaimse tervisega kaasneb ühiskonnas palju häbimärgistatust ja müüte. Näiteks, vaimse tervise häire ei ole “päris” haigus, inimene on oma vaimse tervise probleemides ise süüdi, vaimse tervise probleemidega toimetulekuks tuleb end lihtsalt kokku võtta, vaimse tervise probleemidega inimene on ohtlik jne.
  • Kuigi vaimne tervis on viimastel aastakümnetel muutunud teemaks, millest sobib ja tulebki avalikult rääkida, ei arene huvikaitse selles valdkonnas ilma tugevate eestvedajate ja eestkõnelejateta. Tervisedenduse konverentsi pealkiri “Nähtamatust nähtavaks” väljendab väga ilmekalt huvikaitse põhieesmärki – muuta tõrjutute hääled kuuldavaks. See tähendab esindada vaimse tervise valdkonda nii üksikisikutele teenusepakkumise kui poliitikakujundamise tasandil, teha seda vaimse tervise probleeme kogenud inimestega koos (mitte nende eest), väärtustada kogukondlikku lähenemist. Sessioonis arutleme järgmistel teemadel – milles seisneb vaimse tervise huvikaitse, millises seisus me sellega Eestis praegu oleme ning millised võiksid olla arengud.

Vaimse tervise toetamine kogukonna tasandil

  • Töötoas arutame kogukonna rolli üle vaimse tervise toetamisel ja edendamisel ühe piirkonna näitel. Räägime koostööst, vajadustest ja väljakutsetest. Muuhulgas otsime vastuseid küsimustele, millised on vaimse tervise edendamise võimalused ja millest need sõltuvad? Kui suurt rolli selle juures mängib koostöö? Kuidas selgitada välja, mis on just Sinu piirkonna kõige suuremad probleemkohad? Millised on ootused ja lootused kohalikule omavalitsustele toetamaks inimeste vaimset tervist ja arendamaks seda toetavat elukeskkonda?

Vaimse tervise esmaabi

  • Sessioonis arutame kaasavaid meetodeid kasutades järgmiste küsimuste üle: kellele on mõeldud vaimse tervise esmaabi ja kes saavad seda osutada? Kuidas kasutada esmaabi oskusi koolikeskkonnas ja kogukonnas laiemalt? Kuidas saab õppida esmaabi andmise teadmisi ja julgust?

14.50 – 15.15 Energiapaus

LÕPUSESSIOON

15.15 – 15.50 Konverentsipäeva viljade noppimine. Interaktiivne ja praktiline grupikokkuvõte olulisemast, mis kõlama jäi

15.50 – 16.00 Päeva kokkuvõte

Kontakt:Jaanika Siiroja E-post:jaanika.siiroja@tai.ee Lisainfo:

Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte ja spetsialiste, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, vaimse tervise probleemidega inimesi esindavate organisatsioonide esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid ning ajakirjanikke.

Registreeri end konverentsile