„Valiku“ nõustajad aitavad valida, kas elada koos kanepiga või ilma

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kampaaniaga, mis tutvustab kanepi tarvitamisest loobumise või selle vähendamise nõustamisprogrammi “Valik”, kus inimesele on toeks MTÜ Peaasjad Nõustamine nõustajad. “Valikusse” võib pöörduda kõikide muredega, mida kanepi tarvitamine põhjustab, aga ka põhjustega, mis viivad inimese selleni, et asutakse kanepist abi või lohutust otsima.

MTÜ-s Peaasjad Nõustamine tegutsevad pikaajalise kogemusega professionaalid, kellel on Eestis ainulaadne kogemus toetamaks inimesi, kes soovivad kanepi tarvitamist vähendada või lõpetada, kuid vajavad selleks tuge. „Meie eesmärk on motiveerida kanepit tarvitavaid inimesi jõudma põhjusteni, mis neid on tarvitamiseni viinud ja probleeme tekitanud, ning nõustamise abil suunata neid kanepitarvitamist vähendama või lõpetama,“ ütles Kadri Pahla MTÜ-st Peaasjad Nõustamine. 2020. aasta augusti seisuga on „Valikus“ osalenud 161 inimest, kõige enam 18–26-aastaseid mehi.

Programmis saavad osaleda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad inimesed alates 17. eluaastast. Nõustamine koosneb ühest kuni kuuest nõustamisseansist ning see on täiesti tasuta. Osalemiseks tuleb registreeruda https://registratuur.peaasi.ee või helistada telefoninumbrile 516 3356 (tööpäevadel kella 9–17) või kirjutada kanep@peaasi.ee. Nõustamine toimub nii veebinõustamise vormis kui ka Peaasjade keskuses Maneeži 3, Tallinn.

TAI läbiviidud uuringute järgi on kanep Eestis alkoholi järel levinuim uimasti. Illegaalsetest uimastitest juhib kanep ülekaalukalt pingerida teiste narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ees. Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuringust (2019) selgub, et 25% täiskasvanutest on elu jooksul mõnda narkootilist ainet tarvitanud ning enamus neist on tarvitanud just nimelt kanepit. Sageli on kanepi tarvitamine mõne sügava probleemi tagajärg, millele omakorda järgnevad tarvitamisest tekkivad probleemid, nagu näiteks unehäired, raskused keskendumisel või halvenenud suhted pereliikmetega.

Programmi „Valik“ algatasid TAI, Justiitsministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet ja seda rahastab TAI. „Valik“ kutsuti ellu, et pakkuda karistuse asemel abi saamise võimalust.

Lisainfo: www.narko.ee ja www.peaasi.ee

Lisainfo:
Pille Kalda
avalike suhete juht
Tervise Arengu Instituut
506 4608
pille.kalda@tai.ee 
www.tai.ee