Rapla ÄKK – ohutusõppus haridusasutuste meeskondadele

Mida teha, kui koolis peaks toimuma äkkrünnak, kus tulistatakse või kui on juhtunud bussiõnnetus, kus osalisteks lapsed? Kuidas evakueeruda ja kuidas avariis autost välja pääseda? Mida teha suitsetavate lastega ja vägivaldsete lastega? Kuidas märgata ja aidata depressiivset  kolleegi või vajadusel teda hoopis elustada?

Rapla ÄKK annab võimaluse end proovile panna ohtlikult realistlikes olukordades. Võistluse sihtgrupiks on õpetajad. Võistkonnas peab olema kindlasti ka koolidirektor.

9. oktoobril toimub Rapla Kesklinna Koolis ja ümbruses esmakordselt haridusasutustele suunatud täiskasvanute ohutusõppus. Eeskuju selliseks ürituseks võeti eelmisel aastal Pärnumaalt – Kilingi-Nõmme ÖöMarult. Analoogne tegevus on ju ka 6. klasside õpilastele juba Raplamaal 13 aastat toimunud “Kaitse end ja aita teist” võistlusmäng.

Õppuse ristiema ja üks peakorraldaja  Õie Kopli-Mäekivi: “Õpetajaid me pingeritta ei pane ja seepärast Rapla ÄKK ei ole mitte võistlus, vaid õppus. Küll aga väärivad kõik koolid, kes õppuse läbivad, tunnustust. Meil on Raplamaal väga hea koostöö kõikide turvalisust tagavate institutsioonide vahel. Mõne nädala pärast toimub juba 13. korda ka “Kaitse end ja aita teist” võistlus õpilastele, mis kevadel ära jäi”.

Rapla ÄKK koostööpartnerid on Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist ja Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus. Õppuse peakorraldaja on Raplamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Raplatervis.

Õppusel osaleb 11 kooli Raplamaalt ning külalisena Jõgevamaa KEAT-meeskond. Õppus algab kell 14 ja lõpeb 19.30, peale 14 punkti läbimist. Ohutuse tagamiseks on kõik üritusel osalejad – nii võistkonnad kui korraldajad, maskeerunud äkk-maskidesse, kokku on osalisi Rapla ÄKKil üle 110 inimese.

Projekti rahastavad Raplamaa tervisedenduslik programm 2020 ja Raplamaa turvalisuse nõukogu.

Info: Ülle Laasner

Raplamaa Omavalitsuste Liit

turvalisuse ja tervisedenduse spetsialist

5284090