Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Auhinnad antakse välja  kolmes kategoorias:

  • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu
  • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja
  • Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on

– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;

–  ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;

–  ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;

– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;

– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni 1 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.

Statuut

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee  20. novembriks 2020.a.

Tunnustustseremoonia toimub 10. detsembril tervisedenduse konverentsil Rapla Kultuurikeskuses.

Info: Ülle Laasner, 5284090, ylle.laasner@raplamaa.ee