Valminud on maakonna arengustrateegia tegevuskava 2021-2024

Raplamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et on valminud on uus Raplamaa arengustrateegia tegevuskava. Tegevuskava on taas koostatud neljaks aastaks – seekord siis aastateks 2021-2024.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu arutas 25. septembri koosolekul tegevuskava ja otsustas suunata tegevuskava eelnõu kõigisse maakonna vallavolikogudesse esimesele lugemisele. ROL ootab volikogudelt tagasisidet ja parandusi-täiendusi oktoobrikuu jooksul. Eeldatavasti saab tegevuskava volikogudelt lõpliku heakskiidu detsembris 2020.

Eelnõu on väljas ROL-i kodulehel alates 1. oktoobrist kuni kinnitamiseni detsembrikuus.