Valmis Rail Balticu kaardirakendus

Rail Balticu meeskond on valmis saanud avaliku kaardirakenduse, kust saab lihtsustatud kujul infot Rail Balticu tehniliste lahenduste kohta.

Rakenduses kuvatav info kajastab projekti ja projektlahenduste tänast seisu ning lahendused täpsustuvad jooksvalt. Lähitulevikus lisatakse kaardirakendusse ka infot olulisemate kuupäevade – nt projekteerimise lõpptähtaegade, keskkonnamõjude hindamise oluliste tähtaegade, hinnangulise ehituse alguse jne – osas.

Kui Teil tekib rakenduse kasutamisega seoses küsimusi või ettepanekuid kuvatava info osas, siis saatke need Rail Baltic Estonia OÜ e-posti aadressile: info@rbe.ee.