Rapla maakonna spordiakadeemia projekt täies hoos


17. novembril kohtusid Raplamaa Spordiakadeemia huvirühmad üle veebi Päijät-Häme Spordiakadeemia ja Pajulahti Treenerite Koolituskeskuse juhtidega. Seminaril osales nii Rapla Kultuurikeskuse suures saalis kui üle veebi paarkümmend  inimest. Projektiplaanis ettenähtud Soome õppereis ja mitmete Soome spordiakadeemiatega tutvumine jäi paraku epideemia tõttu ära.

Järgmisel nädalal (26. ja 27. novembril) toimuvad fookusgruppide arutelud. Fookusgruppe on kolm – koolide esindajad, omavalitsuste esindajad ja spordiklubide esindajad.

Siiani on toimunud projekti raames  mitmed kohtumised erinevate osapooltega – juunis  avaseminar, kevadel-suvel individuaalsed intervjuud, septembris rühmaarutelud. Analüüsitud on olemasolevat olukorda nii Raplamaal kui Eestis ja  parimaid praktikaid  nii kodu- kui välismaalt –  valmimas on maakonnale sobilik mudel, mida täiustatakse veel paar kuud ning millega saaks minna edasi juba reaalse tegevusena.