Raplamaa kinnisvara teemaline ümarlaud

Raplamaa kohalike omavalitsuste koostöös on koostatud Rapla maakonna arengustrateegia 2035+  ja selles on üks strateegiline kokkulepe – 35 000 õnnelikku ja kodukohta hindavat elanikku. Täna on meil 33 505 elanikku. Eesmärgi saavutamiseks vajame juurde vähemalt 1500 elanikku. Kuidas seda saavutada? Üks kitsakohti maakonna elu- ja ärikinnisvaraturu ja – teenuste olukord.

  • miks kinnisvaraturg Raplamaal ei toimi normaalselt?
  • millised on takistused ja millised on võimalused neid takistusi ületada?
  • kes mida saaks teha, et olukord paraneks?

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kutsel kogunes 13. novembril ligi paarkümmend inimest Rapla keskraamatukogu saali, et kinnisvara teemaliste kitsaskohtade üle aru pidada.

Tegemist oli esimese sellelaadse kohtumisega – kohal olid kinnisvaraarendajad, -vahendajad, omavalitsuste ja omavalitsuste liidu spetsialistid ning RAEK-i esindajad. Ümarlauda juhtis Marketingi Instituudi tegevjuht Anu-Mall Naarits.

Arutelu alustas ROL-i arendusjuht Tavo Kikas, andes ülevaate kinnisvarasse puutuvatest asjaoludest, mis selgusid Raplamaa elanike rahuloluküsitluse tulemustest. Arutelul said kõik osalejad sõna ning probleeme, kitsaskohti ja võimalikke lahendusi pakuti palju. Raplamaa kinnisvarapakkumiste vähesuse, hindade ja uute arenduste teemad olid kõige palavamad ning pakkusid arutelu pikaks ajaks. Suureks probleemiks on ka see, et Eestis tegutsevad suurpangad ei taha Raplamaa kinnisvara soetamiseks ja arendamiseks laenu anda. „Ainult läbi ettevõtlusjulguse on võimalik edu saavutada,“ oli üks ettevõtja veendunud. Ühiselt lepiti kokku, et sarnased kokkusaamised probleemkohtade, lahenduste ja vahepealsete arengute arutamiseks võiksid toimuda kord kvartalis. Järgmisel korral kutsutakse osalema ka pankade esindajad.