ROL Täiskogu võttis vastu maakonna uue tegevuskava

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 20. novembril oma otsusega nr 72 vastu uue tegevuskava maakonna arengustrateegia elluviimiseks. Tegevuskava 2021-2024 on täiendatud kõigist vallavolikogudest oktoobrikuus laekunud paranduste ja ettepanekute põhjal. ROL saatis tegevuskava vallavolikogudesse teisele lugemisele. Oodatavasti saab tegevuskava volikogudelt heakskiidu detsembris. Tegevuskava 2021-2024 eelnõu on avaldatud ROL-i kodulehel.