Alustame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös kahe perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  osalesid ühisprojektiga konkursil „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ ning saime Raplamaa elu edendamiseks toetust Euroopa Sotsiaalfondilt.

Projekti sihtrühmaks on eeskätt komplekssete vajadustega inimesed, need on inimesed, kes vajavad pikema aja vältel sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Projekti lõpuks tekivad selged kokkulepped, millised on erinevate osapoolte ülesanded ja vastutus,  luuakse piirkondlikud abivajajate profiilid, tehakse selged kokkulepped, kuidas on erinevad klienditeekonnad üle elukaare toetatud – luuakse maakondlik mudel.

Projektiga soovime tagada  efektiivse üksikjuhtumite keskse kui ka üksikjuhtumite ülese võrgustikutöö – kõikide piirkondlikult oluliste sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi aga ka muude asjakohaste partnerite vahel.

Projekt kestab järgmise aasta lõpuni ning esimene koolitus võrgustikule toimus  8. detsembril.

Projekti veab eest Rapla Vallavalitsus eesotsas abivallavanem Jüri Morozoviga.  Projektijuht on Ülle Laasner, võrgustiku koordinaator Anne-Ly Reede ja juhtumikorraldaja Katrin Nugis. Erinevaid uuringuid seoses projektiga viib läbi ja kogu protsessi aitab mudeldada Civitta Eesti AS.

Usume, et Raplamaa sotsiaal- ja tervishoiusektor saab sellest projektist palju kasu, võrgustikutöö saab uue kvaliteedi,  abivajadustega inimesed ning nende lähedased saavad vajadustele vastavaid teenuseid ning probleemidele kiiremaid ja efektiivsemaid lahendusi.

Raadiosaadet saab kuulata siit: http://rapla.tre.ee/wp-content/uploads/2020/12/03.12.2020-TERVIST-Uus-projekt-maakonna-sotsiaalhoolekande-t%C3%B5hustamiseks.mp3 

Ülle Laasner
projektijuht