Koolitoidu tunnustamine

2020. aastal tunnustati kolme kooli  märgisega “Tunnustatud koolitoit Raplamaal”- Kohila Gümnaasium, Märjamaa Gümnaasium ja Alu Kool. Oleme tänulikud kõikidele pilootprojektis osalenud koolidele!

Rapla maakonnas on avaliku sektori (kool, lasteaed, hooldekodu) toitlustuse edendamisega tegeletud aastaid. Avalikus sektoris tuleb pakkuda igal juhul parimat, sest selle taga on ka riigi rahastus.

Mais 2019 koostati töörühmaga koolitoidu tunnustamise eneseanalüüsi ja tagasisideraporti alused. 2019.a. sügisel toimus piloothindamine kahes koolis ja 2020.a. veebruaris anti  välja esimene tunnustus. Selle aasta  sügisel  jätkasime piloteerimisega – 3 kooli esitasid eneseanalüüsi raporti, millele järgnesid koolide külastused ja lõppraportid valmisid detsembriks.

Tervise Arengu Instituut on Rapla näitel ja koostöös Rapla maakonna toitlustuse hindamise meeskonnaga loomas üle-Eestilist süsteemi koolitoidu tunnustamiseks!