Osale elukeskkonna rahulolu-uuringus 2020!

Hea kodanik ja kohaliku elu eestvedaja!

Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja uuringufirma HeiVäl Consulting OÜ kutsuvad Teid osalema elukeskkonna rahulolu-uuringu küsitluses ning lisaks andma ka tagasisidet ankeedi küsimuste arusaadavuse ja otstarbekuse kohta.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15-25 minutit, vastuseid ootame 22. detsembrini. Vastama on oodatud kõik elanikud. Küsitlus on anonüümne ning tulemusi esitatakse nii, et vastajat pole ka kaudselt võimalik kindlaks teha.

Seesugune küsitlus on järjekorras teine, esimene kohalike omavalitsuste elukeskkonda uuriv küsitlus viidi läbi 2020. aasta alguses Statistikaameti poolt. Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada elanike hinnang ümbritseva elukeskkonna ja seal pakutavate avalike teenuste rahulolu kohta ning koguda ideid ja parendusettepanekuid küsitlusankeedi täiendamiseks. Tulemuste alusel töötatakse järgmise aasta esimeses pooles välja regulaarse uuringu täpsustatud metoodika.

Uuringu läbiviimine aitab kaasa riigi ruumiloomega seotud otsuste kujundamisele ja rakendamisele. Eesmärk on muuta ruumiotsused senisest läbimõeldumaks ning otsused nii kohalikul kui riigi tasandil ruumi kvaliteeti edendavaks. Muu hulgas aitavad uuringu tulemused jälgida planeerimisseaduse põhimõtete ning kvaliteetse ruumi põhialuste rakendamist.

Uuringut teostab Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tellimusel HeiVäl Consulting OÜ. Uuringut rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Palume Teil jagada uuringu küsimustikku oma kohalikus omavalitsuses elavate sõprade ja koostöövõrgustike hulgas. Koostööd tehes saame arvesse võtta võimalikult paljude elanike arvamuse. Vaid nii saame hea ülevaate praegustest arvamustest ja vajadustest.

 

Kaido Väljaots
projektijuht
HeiVäl Consulting
kaido.valjaots@heival.ee
+372 51 80 675

Tiit Oidjärv
Planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Rahandusministeerium