Testostlemine Raplamaal

Rapla maakonnas toimus testostlemine detsembri alguses maakonna 36-s müügikohas. Testostlemise korraldas Raplamaa Omavalitsuste Liit ja tegevus toimus uimastiennetusprogrammi vahenditest.  Testostlemise viisid läbi 2 18-aastast Rapla Gümnaasiumi noort – noormees ja neiu.

Sel aastal testostlemisest meedias ei teavitatud (2019 toimus eelteavitus TRE raadios). Esmakordselt osteti alkoholi ja tubakatooted välja, mis tähendas seda, et testostlemise kohta kohest tagasisidet müüjatele ja poe juhatajatele ei antud. Samuti ei saanud levida testostlemise info ka poodide vahel ette, nö hoiatused.

Noored kaardistasid müüjate suhtumist (silmside, vanuse küsimine), millist dokumenti küsiti, kas dokumendi andmete põhjal arvutati vanust.

Testostlemise tulemused  jagatakse avalikkusele läbi maakonnalehe Raplamaa Sõnumid ja Rapla TRE raadio saates Tervist!, raport saadetakse PPA Rapla jaoskonnale ning kohalikele omavalitsustele. Poodidele tagasisidet otseselt ei anta, probleemsete müügikohtadega peaks tegelema omavalitsused.

Testostlemine on meetod, mis aitab analüüsida alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavust haavatavatele sihtrühmadele (noortele). Protsessi käigus saadakse ülevaade, kui lihtne on noorel temale keelatud tooteid kätte saada müügikohtadest.

Testostlemise eesmärk on kujundada ühiskondlikke norme ja suurendada ettevõtjate vastutustunnet noorte tervise eest.

Tulemused:

Raplamaal testiti 36 müügikohta – vaatluse all oli 6 tanklat, 1 söögikoht ja 29 kauplust. KOV põhiselt Rapla vallas 16, Kehtna ja Märjamaa valdades 8 ja Kohila vallas 5 müügikohta. 22-s müügikohas küsiti noorelt dokumenti, 14-s ei küsitud. Dokument peab olema ID-kaart, ent lepiti ka õpilaspiletiga (noor andiski esmalt õpilaspileti). ID-kaarti küsiti müügikohtades, kus dokumenti sooviti näha, 36 % (8) ja 64 % olid rahul õpilaspiletiga (14).  Kahes kaupluses ei pööratud tähelepanu iseteeninduskassas noorele, samas tavakassas küsiti dokumenti.

Kohila vallas küsiti 80 % juhtudest dokumenti, Rapla vallas 75 %, Märjamaa vallas 62,5 % ja Kehtna vallas 12,5 %.

Firmade kaupa saab öelda, et bensiinijaamades on olukord paranenud – nii Olerexis kui Circle K-s küsiti kõigis dokumenti, Hepas 2-st ühes. Coopis küsiti 70% (10-st 7), Grossi kauplustes ei küsitud nagu ka 2019, Maxima ühes poes ei küsitud, teises küsiti. Meie ketis küsiti 62,5 % poodidest (8-st 5) ja Rimis küsiti dokumenti nii Raplas kui Märjamaal. Erapoodides küsiti pooltes dokumenti (4-st 2).