Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna koordinatsioonimudeli projekt käib täiel hool

Projekt „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ on alustanud jaanuarist sisuliste tegevustega. 1. jaanuarist on ametis  projekti juhtumikorraldaja, kelle ülesandeks on  tegeleda võrgustikupõhise klienditööga ning menetleda 15 kompleksjuhtumit, mille valivad välja kohalikud omavalitsused. Projekti lõpuks mudeldatakse 7-8 klienditeekonda selle baasil.

Projekti raames pakutakse väga palju tasuta koolitusi – nii laiemale võrgustikule kui spetsiifilisemalt sotsiaalvaldkonna või tervishoiu valkdonna inimestele. Jaanuaris toimus ka Eestis käimasoleva 6 maakonna projektide vedajate hea praktika jagamise kohtumine. Nii on analoogselt tegutsemas ka Lääne-Viru- ja Järvamaa, Tartumaa, Saaremaa, Viljandimaa ja Tallinn.
Laiemale võrgustikule suunatud koolitus on I kvartali lõpetuseks toimumas 30.märtsil  – teemadeks juhtumikorralduse rakendamine, inimesekeskne klienditöö ja erinevate suhtlustehnikate kasutamine.

Kaardistatud on maakonnas pakutavad sotsiaal- ja tervishoiu teenused. Märtsis toimuvad sihtrühma põhiselt (lapsed, eakad, puudega inimesed) teenusepakkujate fookusrühmade arutelud (veebiülesed). Kutsume fookusrühmades osalema teenusepakkujaid.  Vastav info jõuab teenusepakkujateni peatselt.

Kuna detsembris ei saanud projekti suure pauguga avada epideemia tõttu, oleme lükanud kogu võrgustiku kohtumise ja projekti laiema tutvustamise 25. märtsiks. Rapla kultuurikeskusesse on oodatud kogu Raplamaa tervishoiu- ja sotisaalvaldkonna võrgustik. Seminaril saab osaleda nii kohapeal kui ka üle veebi. Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna inimesed on selleks ajaks ka vaktsineeritud – parim võrgustikuga tutvumise viis on ikkagi silmast silma kohtumine.

Info:
Ülle Laasner
projektijuht
5284090

Anne-Ly Reede
võrgustiku koordinaator
5209527