Spordiakadeemia projekti piirkondlikud kohtumised

Spordiakadeemia projekt on jõudnud lõppfaasi – valmimas on edasine tegevuskava spordiakadeemia loomiseks peale projekti lõppemist.  Omavalitsusjuhtide soovil toimusid KOVdes ümarlauad, kus osalesid kõik kolm osapoolt – kohalike spordiklubide ja haridusasutuste esindajad ning valla juhid.

11. veebruaril toimus esimene ümarlaud Kehtna vallas, kus lisaks valla- ja valdkonna juhtidele (Indrek Kullam, Katrin Velleste, Varri Väli, Artur Ojasalu) olid kaasatud ka koolid (Andres Saks) ja spordiklubid (Margus Sepp, Siim Viisut).

Samal päeval teine ümarlaud toimus Märjamaal, kus kaasa rääkisid vallavanem Meelis Välis, kultuurinõunik Heli Lints, koolijuht Kalle Uusma, spordimaja juht Mart Tilk ja maadlusklubi esindaja Jüri Nisumaa.

12. veebruaril kohtuti Rapla vallas, kus valla poolt olid ümarlauas Meelis Mägi, Jüri Morozov, Heiti Vahtra ja Anabell Kinkar, spordiklubide poolt Jaak Karp, Taavi Tüvist, Tarmo Rahuoja, Kadi Saks ja Rein Pajunurm spordiliidu esindajana. Koolide esindajaid ei osalenud.

Räägiti kohapealse huvi ja initsiatiivi olemasolust spordiakadeemia tulevaste tegevuste osas. Arutleti projekti tulemite üle, loodava tegevuskava teemal, tehti konstruktiivseid ettepanekuid. Kõne alla tuli ka finantseerimise pool ning kõlama jäi seisukoht, et omavalitsused on valmis toetama spordiakadeemia süsteemi  tulevikus ka omalt poolt.

Kohilas toimub analoogne ümarlaud 1. märtsil.