Tunnustatud koolitoit on Märjamaa Gümnaasiumis ja Alu Koolis

Täna andsid Raplamaa koolitoidu tunnustamise süsteemi loojad ja protsessi läbiviijad Anne Kersna ja Ülle Laasner üle tänu ja seinaplaadi “Tunnustatud koolitoit Raplamaal” Märjamaa Gümnaasiumi ja Alu Kooli peredele. Tunnustamisele eelnes põhjalik eneseanalüüs koolide poolt ja ekspertide hinnang ja tagasiside kooli arendustegevusele koolitoidu teemal.