Raplamaa laulu- ja tantsupeo „Jutud jõe ääres“ meeskond annab teada, et pidu on lükatud edasi aastasse 2022

Laulu- ja tantsupidudes peegeldub alati  ka osalejatele jõukohane ning häireteta hooaeg,  mille ettevalmistusega alustatakse juba sügisel. Ilusat pidu saame teha, kui  kogu aasta on olnud piisavalt  aega  repertuaariga rahulikult ning järjepidevalt tööd teha.  Kahjuks on Covid-19 levik ja selle tõttu seatud piirangud raskendanud just seda  järjepidevat tegevust ning paljud kollektiivid pole juba mitmeid kuid kokku saanud tulla.

Märtsis viidi peole registreerunud kollektiivide seas läbi küsitlus uurimaks valmidust pidada pidu juulis. Suur osa vastajatest pooldas siiski 2022. kevadet. Lisaks ei soosi peo toimumist juulis ega ettevalmistust selleks Terviseameti Covid-19 leviku prognoosid. Selle info põhjal võeti vastu otsus pidu aasta aega edasi lükata.

Pidu toimub 2022. aastal planeeritud mahus ning väljakuulutatud repertuaariga. Laulu- ja tantsupeo kunstiline meeskond lisab veel, et peo teema ja stsenaarium jäävad samaks ning on praeguseks hetkeks täiesti valmis. Uueks peo toimumiseks on määratud 28. mai 2022, Rapla Tammemäe laululaval.

Lisainfo
Imbi Kalberg
Raplamaa Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja hariduse spetsialist
imbi.kalberg@raplamaa.ee
+372 5059717