Lõppes projekti „Inimesekeskne hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudel“ kolmas etapp

Maakonna sotsiaal ja tervishoiu võrgustikule suunatud projektil lõppeb III etapp – aprillist juunini toimus projekti raames  palju koolitusi nii sotsiaali kui tervishoiu inimestele – kokku 8 koolitust.

Juhtumeid on juhtumikorraldaja laual tänaseks 14 ( kohustus 15). Mudeldaja on kohtunud erinevate patsientide/klientide võrgustikega, et saada tagasisidet sotsiaal- ja tervishoiu teenustele maakonnas.

Projekti juhtrühm kohtus 20. mail ning 28. mail toimus õppereis Tartusse, kus Tartu kolleegid  jagasid oma head praktikat.

18. juunil kohtus laiem võrgustik Krantsi Tallis – seda siis selle projekti jooksul esmakordselt silmast silma! Senini on tööd tehtud üle veebi. Jüri Morozov, Anne-Ly Reede, Katrin Nugis ja Ülle Laasner rääkisid üle projekti sisu ja sihid ning ühiselt alustatid persoonade loomisega. Päeva teise poole sisustas Naatan Haamer, kes vedas arutelu teemal – kriisid minus eneses. Peale rasket koroona-aega oli see kui pai hingele

.