Raplamaa tervise ja turvalisuse meeskondade arenduspäev Ruunaweres

Raplamaa turvalisuse, tervise- ja uimastiennetusnõukogud kohtusid 21. juunil Ruunawere postimõisas, et võtta kokku 2021. aasta esimene pool ning planeerida suuremaid üritusi teiseks poolaastaks. Lisaks osales arenduspäeval Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi juhatus ning MTÜ Raplatervis liikmed, kokku 23 inimest.

Turvalisuse nõukogu esimees Meelis Mägi edastas Siseministeeriumi infopäeva värskeid uudiseid – ka KOV tasandil soovivad ministeeriumid minna edasi turvalisuse teemaga süvitsi.

Tervise ja turvalisuse edendamiseks on maakonna eelarve ca 50 000 eurot. Lisaks mitmed teised arendusprojektid  – Spordiakadeemia projekt  lõppes mais ja sotsiaal- ning tervishoiu valdkonna koordinatsioonimudeli projekt lõppeb detsembris (mõlemad projektid on rahastatud ESF vahenditest).

Meeskonnad arutlesid oma missiooni teemal, väljendasid oma ootusi teiste teemameeskondade suhtes ning alustati ettevalmistust kolme suurema tegevuse korralduseks teisel poolaastal: turvalisuse mess ja konverents 30. septembril,  Rapla ÄKK haridustöötajatele oktoobris ning  koolinoortele nutikuu novembris.