Turismialane koostöö liidab Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
PRESSITEADE
29.06.2021

Projekt „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ oli Ettevõtluse Arendamise SA sihtkohtade koostööprojektide konkursil edukas.  Algava turismialase koostöö vilju saab maitsta kogu piirkonna turismisektor ning projekti rõhuasetus on kogu regiooni turismialasele arengule hoo juurde andmine.

Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine. Projekti otsesteks eesmärkideks on kestliku ehk säästva turismi arendamine; turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas; külalislahkuse arendamine; klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine; piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine ning laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasatakse tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad toovad partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kaks aastat kestva koostööprojekti eelarve maht on 200 000 eurot.

Lisainfo: Karmen Paju
Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti projektijuht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770

E-post: karmen.paju@heak.ee

www.heak.ee