Raplamaa Kaunis Kodu 2021 

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2021 aastal.  Raplamaa osaleb kaunite kodude ja eriobjektide üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Oma piirkonna kaunid kodud valib välja iga omavalitsus ning esitab need maakondlikule konkursile. Esitatud kodude hulgast valib maakondlik komisjon koduaedu külastades ja vastavalt Eesti Kodukaunistamise Ühenduse volinike kogu poolt koostatud hindamiskriteeriumitele välja parimad, mis esitatakse autasustamiseks Vabariigi Presidendile.

Raplamaa Kauni kodu komisjon külastas 12. juulil omavalitsuste esitatud kodusid. Seekord oli komisjonile esitatud üksteist kodu ja kaks eriobjekti. Eriobjektideks olid  AS Edelaraudtee Lelle raudteejaam ja Keavas asuv Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor.

Pärast kodude külastust hakati valima parimaid, mida esitada vabariiklikule tunnustamisele. Igal  komisjoniliikmel oli võimalus nimetada kolm parimat. See väljavalimine ei olnud kerge, sest kõik kodud said komisjoniliikmetelt positiivseid hinnanguid.

Lõpuks selgusid kolm enim hääli saanud kodu:

  • Otsakodu Vilivere külas Kohila vallas.  Kodu omanikud Helle Asik ja Kai Leuska
  • Välja talu Põrsaku külas Kehtna vallas. Kodu omanikud Anne ja Arne Ojasalu
  • Täissalu maja Lellapere Nurme külas Kehtna vallas. Kodu omanikud Aleksandra ja Tanel Samuel

AS Edelaraudtee Lelle raudteejaam esitati eripreemiale üleriigilisele konkursile tööstusobjektide kategoorias.

Rapla maakonna Kaunis Kodu tänupiknik toimub 27. augustil.