Raplamaa omavalitsustöötaja 2021 tunnustamine

Raplamaal tähistatakse IV Omavalitsuspäeva 1. oktoobril 2021, kus antakse üle ka Raplamaa Omavalitsustöötaja 2021 tiitlid ja Raplamaa hõbedased rinnamärgid. Raplamaa omavalitsustöötaja 2021 austav tiitel omistatakse Raplamaa iga omavalitsusüksuse ühele ametnikule või töötajale, kes on andnud olulise panuse omavalitsuse edendamisse ja/või mõjutanud oluliselt kohalikku arengut.

Kandidaate saavad üles seada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud – omavalitsused, asutused ja organisatsioonid, ettevõtted, maakonna elanikud. Omavalitsustöötajad 2021 valib esitatud kandidaatide hulgast Raplamaa Omavalitsuste Liidu auhindamiskomisjon. Raplamaa Omavalitsustöötaja aunimetuse saajad 2018-2020.

Kutsume üles esitama väärilisi kandidaate Raplamaa Omavalitsustöötaja 2021 tiitlile. Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud taotlused ja lisamaterjalid palume saata hiljemalt 15. septembriks aadressile rol@raplamaa.ee

STATUUT Raplamaa omavalitsustöötaja 2021

TAOTLUS Raplamaa omavalitsustöötaja 2021