Alates 26.08.2021.a. kehtivad reeglid COVID pandeemias

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse
https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv.pdf
TEGEVUSTE KORRALDAMINE

 • Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult, tagada tuleb desinfitseerimisvahendite kättesaadavus.
 • Avalik siseruum on ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks siseruumiks ühissõiduk.
 • Tegevusi võib läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 isiku ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva kohta.

MASKI KANDMINE

 • Maski tuleb kanda kontrollimata avalikes siseruumides (kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu) – covid-tõendit ei nõuta.Nendeks kohtadeks on: kaubandus- ja teenindusasutused, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutused, poed, apteegid, pangad, postkontor, raamatukogu ja riigiasutustes.
 • Maski tuleb kasutada ühistranspordis (bussid, rongid, praamid).
 • Avalikel koosolekutel, mis toimuvad sisetingimustes, kui on tagatud, et osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 50 isikut ning on tagatud hajutatus, on vajalik maski kandmine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu (tõendit ei pea küsima).
 • Maskikandmise nõue kehtib ka jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv on suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.
 • Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.
 • Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

TÕENDI KÜSIMINE

 • COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.
 • Tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.
 • Tõendit ei nõuta avalikel koosolekutel, mis toimuvad sisetingimustes, kui on tagatud, et osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 50 isikut ning on tagatud hajutatus, maski kandmine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 • COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
 • Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.
 • Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

TESTIMINE

Tervishoiuteenuse osutaja juures:

 • SARS-CoV-2 RT-PCR test. Kehtib 72 tundi.
 • (SARS-CoV-2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kontrollitud enesetestimiseks apteegis. Üldapteegis tehtud enesetestimiseks mõeldud kiirtest vastavalt Terviseameti juhistele kehtib 48 tundi.
 • Tervisehoiuteenuse osutaja või apteegis tehtud kiiresti tulemust saab tõendada testi tegija poolt välja antud tõendi abil.
 • Kiirtesti tegemise kulu katab inimene, kes soovib osaleda tegevuses, välja arvatud juhul, kui tegevuse korraldaja vabatahtlikult pakub testimise võimalust ja selle kulu katmist.

Tegevuse toimumise asukohas tehtav kontrollitud enesetestimine kiirtestiga.

 • Tegevuse korraldaja võib tagada selle tegemise võimalikkuse, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Lähtuda tuleb Terviseameti juhendist (SARS-CoV-2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kontrollitud enesetestimiseks avalikel üritustel jm tegevuste korraldamisel).
 • Tegevuse toimumise asukohas tehtud kiirtest tagab ligipääsu vaid sellele tegevusele, ehk näiteks varem jõusaalis tehtud kiirtest ei sobi õhtul teatrisse sisse pääsemiseks.
 • Tegevuse toimumise koha peal tehtud kiirtesti õigsuse eest vastutab tegevuse korraldaja. Kui tuvastatakse tahtlik valeandmete esitamine, tegeleb asjaga edasi politsei.
 • Kiirtesti, kehtivusega vaid konkreetsel sündmusel, teenuse osutamisel kohapeal, tulemusi tervise infosüsteemi ei kanta.
 • Kuidas teha SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti?
 • SARS-CoV-2 tuvastamine kurguloputusvedelikust RT-PCR meetodil

TÖÖTAJATE NAKKUSOHUTUSE KONTROLL

 • Tööandja riskianalüüsist peab selguma, kas töötaja töö iseloom on selline, mis nõuab nakkusohutuse tõendamist või mis ei nõua nakkusohutuse tõendamist (näiteks ei olda lähikontaktis teiste kolleegidega või osalejate või lastega, ei eelda pikaajalist, üle 15 minuti, ühes ruumis või tegevuskohas viibimist teiste inimestega jne). Kui riskianalüüsist selgub, et tegevust on võimalik läbi viia ohutult ka teisi meetmeid kasutades peale töötaja vaktsineerimise või testimise, siis on see lubatud.
 • Kiirtestide tegemise eest tasub töötaja ise või tööandja. See lepitakse eelnevalt omavahel kokku.

SPORT

 • Kes teostab nakkusohutuse kontrolli, kas spordiobjekti haldaja või spordiklubi? Nakkusohutuse kontrolli teostab tegevuse eest vastutaja, see kes saab tegevuse eest majanduslikku kasu. Kuna majanduslikku kasu saab nii spordiobjekti haldaja, kes rendib ruume spordiklubile/spordiklubidele kui ka spordiklubi, kes tegevust läbi viib, siis on see spordiobjekti haldaja ja spordiklubide omavaheline kokkulepe, kuidas on kõige mõistlikum kontroll tagada. Hoonetes, kus on üks sissepääs ning kõik inimesed peavad treeningule pääsemiseks kontakteeruma administraatoriga, on mõistlik korraldada kontroll administraatori juures. Kui tegemist on spordiobjektiga, kus pidevalt ei ole kohapeal spordiobjekti haldaja esindajat, siis on mõistlik spordiklubiga teha kokkulepe, et spordiklubi esindaja kontrollib ise klientide nakkusohutust.

OLULISED LINGID: