Omavalitsuspäeva tähistamine Raplamaal

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 9. augustil hakata alates 2018. aastast tähistama Raplamaal Omavalitsuspäeva. 1. oktoobril 2018 toimus omavalitsuspäev Märjamaa Rahvamajas teemakohaste ettekannetega ja parimate tunnustamisega. Oluline osa üritusest oli ka möödunud aegade meenutamine. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Heiki Hepner rõhutas Omavalitsuste päeva avasõnades kui oluline on olnud kohalike omavalitsuste roll Eesti omariikluse ajaloos.

Ettekannetega esinesid endine Loodna vallavanem Kaare Tammaru, endine Rapla maavalitsuse abimaavanem Jaak Herodes ja Rapla vallavanem Piret Minn. Omavalitsuste päev Märjamaal kandis ühte põhilist sõnumit – kohaliku omavalitsuse roll Eesti riikluse loomises ja arengus on olnud väga suur. Omavalitsuste päeval tunnustati    tublisid omavalitsustöötajaid. Tiitel RAPLAMAA OMAVALITSUSTÖÖTAJA omistatakse iga Raplamaa vallavalitsuse kui ametiasutuse ühele ametnikule või töötajale oluliste teenete eest oma valla elu edendamisel. 2018. a pälvisid Raplamaa Hõbedase rinnamärgi ning tunnustuse Raplamaa omavalitsustöötaja  Kohila valla sekretär-asjaajaja Piia Liht, Rapla vallasekretäri abi Ants Soodla, Märjamaa vallasekretär Maigi Linna ja Kehtna endine finantsnõunik Leida Uusallik.

4. oktoobril 2019. a tähistati Raplamaal jälle omavalitsuspäeva. Seekord koguneti Rapla kultuurikeskuses. Päeva üheks esinejaks oli kutsutud juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu, kelle ettekanne “Mida on töös inimestega kasulik teada neuropsühholoogiast” oli huvitav ja kasulik igale omavalitsuses töötajale. Ka seekord tunnustati parimaid omavalitsustöötajaid.  RAPLAMAA OMAVALITSUSTÖÖTAJA 2019 tiitli ja Raplamaa Hõbedase rinnamärgi said Kohila valla finantsnõunik Piret Puun, Kehtna valla maakorraldusspetsialist Ene Sulg, Rapla valla sotsiaaltöö spetsialist Maarika Leenurm ja Märjamaa valla raamatupidaja Enna Ots.

2020. a tähistati Raplamaal omavalitsuspäeva reedel, 2. oktoobril Järvakandi kultuurihallis. Seekord oli Omavalitsuspäeva kavas väga huvitav loeng-koolitus Tiina Saar-Veelmaalt „Tööõnne võimalikkusest muutuste ajal“. RAPLAMAA OMAVALITSUSTÖÖTAJA 2020 tiitel ja Raplamaa Hõbedase rinnamärgi said ka sel aastal nelja omavalitsuse neli töötajat. Rapla vallavalitsuse raamatupidaja Ene Fuchs, Kehtna vallasekretäri abi Kairi Kütt, Kohila valla haridusnõunik Meeri Ehandi ja Märjamaa vallavolikogu sekretär Janika Liländer. Tunnustused andis üle Raplamaa omavalitsuste liidu esimees Heiki Hepner. Kõik tunnustuse pälvinud said rinnamärgi, tänukirja ja lillebuketi.

2021. aastal tähistame Raplamaa omavalitsuste päeva reedel, 1. oktoobril. Seekord on põhjust vaadata ka tagasi Raplamaa Omavalitsuste Liidu kolme aastakümne tegemistele. 30 aastat tagasi otsustasid Rapla maakonna omavalitsuste esindajad esimestena Eestis asutada maakondliku omavalitsuste liidu – Rapla maakonna alevi- ja vallavolikogude liidu. Ühine otsus liidu asutamiseks tehti 6. septembril. Liidu asutamine veel eksisteeriva maavolikogu kõrvale ei kulgenud kergelt – peeti mitu asutamiskoosolekut. Liidu asutamise kinnitas Rapla maakonnavalitsus 22. oktoobril 1991. aastal oma otsusega. Kolmekümne aasta jooksul on maakonna omavalitsuste arv vähenenud – neljateistkümnest omavalitsusüksusest on erinevate ühinemiste järel alles jäänud neli. Koostöötahe on jätkuvalt hea ja uusi koos tegemise mõtteid on palju.