Uuring: Eesti elanike positiivne suhtumine vaktsineerimisse on kasvanud

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on märkimisväärselt kasvanud – augustis hindas olukorda kriitiliseks 39% ning oktoobri lõpus juba 72% vastajatest – ning suhtumine vaktsineerimisse on paranenud, selgub Riigikantselei tellimusel Turu-uuringute AS tehtud elanikkonna küsitlusest.
https://www.riigikantselei.ee/uudised/uuring-eesti-elanike-positiivne-suhtumine-vaktsineerimisse-kasvanud

Kokkuvõte praegusest olukorrast:

  • Vaktsineerimisse suhtub positiivselt väga suur osa Eesti elanikkonnast – oktoobris 86% (võrdluseks, augustis 79%) – ja vaktsineerimise vastasus on vähenenud 14% elanikkonnast.
  • Vastuargumentide seas on suurenenud arvamus, et vaktsiinid ei paku piisavalt tõhusat kaitset viiruse eest ning kardetakse ka vaktsiini kõrvaltoimeid. S Inimesi, kes ei soovi vaktsineerida või kahtlevad, on kõigis elanikkonna gruppides. Siiski on nende seas kogu elanikkonna profiiliga võrreldes rohkem mehi, 35-49 ja eriti 25-34-aastaseid inimesi, rohkem on selles rühmas ka neid, kes ei usalda valitsust.
  • Seepärast on oluline inimestele pakkuda tõenduspõhist informatsiooni ja sellega koos nõustamist, võimalust saada oma küsimustele vastuseid.
  • Koroonaviiruse leviku olukord on erakordselt kriitiline ja meie meditsiiniasutused töötavad väga suurel koormusel.
  • 5. novembri hommikuse seisuga on haiglas 600 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Värske ülevaate nakatumiste hulgast ja haiglaravil vajavatest nakatunutest leiab www.terviseamet.ee
  • Väga raske haigusega satuvad haiglasse peamiselt vaktsineerimata inimesed. Kuigi vaktsineerimata on umbes 1/3 Eesti inimestest, siis sümptomaatilise COVIDiga haiglas olijatest moodustavad nad 2/3. Kolmanda astme COVIDi intensiivravi vajajatest on vaktsineerimata lausa 90%.